Soutěž o logo města má své kritiky

Soutěž o logo města má své kritiky
ilustrační foto

 

Radní už minulý týden vybrali pětici z více než stovky návrhů na nové logo města Prostějova. Co nevidět by se návrhy měly objevit na webu města, aby o nich mohli hlasovat sami občané.

 

„Je potřeba, aby autoři vybraných návrhů je jednak převedli do elektronické podoby a také provedli vizualizaci použití, např. na hlavičkovém papíře, na vizitkách a podobně,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Komise, která jednotlivé návrhy posuzovala, má ale své kritiky. „Měl jsem zájem o členství v komisi. Naše agentura je jednou z největších v Prostějově a sami jsme návrh nepodávali. Zástupce reklamní agentury mi při výběru chyběl,“ uvedl zklamaně Ladislav Burgr, majitel agentury Vendi.

„Kozla udělali zahradníkem, člověk, který stvořil graficky nejošklivější regionální noviny ve střední Evropě vybírá nejlepší logo města,“ poslala nám smsku jedna naše čtenářka s poukazem na člena komise Bohumila Pácla.

„Vím o zájmu pana Burgra, jednotlivé členy ale jmenovala rada města,“ uvedla Ivana Hemerková. Kromě ní zasedl v komisi náměstek primátora Zdeněk Fišer, grafička magistrátu Martina Váňová, zmíněný Bohumil Pácl, o němž nám bylo řečeno, že je mediálním poradcem magistrátu, a jediný odborník stojící mimo radnici – grafik Jiří Ďuriš. V tomto směru se tedy výtka Ladislava Burgra zdá oprávněná. A připomínka týkající se Bohumila Pácla? Magistrát má podle mého názoru velmi kvalitní tiskovou mluvčí. Jestliže v době, kdy neustále zdůrazňuje nutnost šetřit, platí z peněz daňových poplatníků za něco tak imaginárního, jako je mediální obraz radnice, zcela jistě si to bude umět obhájit. Jen mě tak napadá - kolik dalších projektů ve prospěch občanů města by mohla podpořit třeba taková kulturní komise, kdyby se radnice svého mediálního poradce vzdala...

(ok)

 

Komentáře

Vážení radní města Prostějov.

 

Dovolte mi, abych se vyjádřil k průběhu a výběru nového loga města Prostějov. Když jsem dostal informace o tom, které návrhy zvítězily, napadla mne okamžitě myšlenka, kdo takové návrhy vybíral, kolik to ve skutečnosti bylo lidí, jak vypadaly ostatní návrhy a nakonec jaká je reakce odborníků a veřejnosti. 

Vůbec mne nepřekvapilo více negativních reakcí na předvybraná loga a způsob jakým byl výběr realizován.

Samozřejmě jsem neviděl další řešení, ale absolutně nevěřím tomu, že by všech dalších 120 řešení mělo být horších než ta vybraná. Mám za to, že radní posuzovali na logu pouze účelovost, tedy přítomnost nápisu "Prostějov" a zcela jim utekly jiné atributy společenského a estetického vnímání loga. Jsem přesvědčen, že dobré logo se dnes může stát, v záplavě nevkusu a zkažené reklamy, jedním z výborných propagačních a reprezentativních prvků města, a že na jeho výběru či předvýběru nemůže participovat jen pár lidí z radnice.

Už nyní je jasné, že celá akce hledání loga pro město Prostějov dávno přerostla hranici města a stala se sledovanou akcí v širším společenském kontextu.

Občané města by měli mít právo si vybrat sami a to ze všech návrhů (nebo alespoň z většího počtu vybraných návrhů než 5) a vyjádřit tak svůj občanský postoj a vztah k městu. Takový výběr přeci není možné přirovnávat k volbám, kde se delegují volební hlasy a celý proces je předem deklarován volebním programem a postoji volených. Zde nikdo, kromě pár radních, neví co je ve hře a také se k tomu nemůže vyjádřit. Jen těžko může pár lidí zastupovat estetické, kulturní i dobové postoje desítek tisíc obyvatel jako je tomu například u voleb.

 

Ing. Petr Ondruš

Poslat nový komentář