Digitální mapy nabízí město za výrazně výhodnější ceny

Digitální mapy nabízí město za výrazně výhodnější ceny
ilustrační foto internet

 

Rada města na své poslední schůzi schválila aktualizovaný ceník služeb geografického informačního systému (GIS), jehož prostřednictvím mohou zájemci získat výpis z digitální technické mapy města.

Výhodnější podmínky v podobě příznivých cen ocení zejména stavebníci, kteří v rámci přípravy projekčních prací potřebují zákres aktuálního fyzického stavu území včetně výškových poměrů a vyznačení průběhů inženýrských sítí. „Digitální technická mapa města nemůže být nahrazena mapou katastrální, která obsahuje pouze vlastnické hranice. Proto stavebníkům vycházíme vstříc prostřednictvím nového ceníku služeb GIS. Cena za 1 hektar, tedy 10 000 m2 digitálních dat polohopisu a výškopisu v datovém výstupu, ve formátu dgn, je stanovena na 600 Kč,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora, s tím, že město výpisy za nižší cenu (dosud 4.000 Kč/ha) poskytuje jako službu veřejnosti. Vedle elektronické formy nově existuje také možnost tiskového výstupu z digitální mapy, strana normalizované velikosti A4 vyjde na 270 Kč. (red)

Poslat nový komentář