Město se bude soudit. S Katastrálním úřadem

Město se bude soudit. S Katastrálním úřadem
ilustrační foto

 

Radní projednali informace o zápisu zástavního práva na pozemky u nové nemocnice, na které město po neuskutečněné realizaci projektu uplatňuje podle uzavřené smlouvy předkupní právo. Přes předběžné soudní opatření katastrální úřad provedl zápis, jeho oprava není možná, pouze soudní cestou.

Dne 8. prosince 2014 byl u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, podán ze strany Sportovního klubu SPORT TREND Prostějov o.s., a dalších tří fyzických osob návrh na vklad zástavních práv k předmětným pozemkům. Město se o kroku komplikujícím zpětné nabytí pozemků okamžitě dozvědělo a neprodleně začalo jednat. Proti tomuto postupu podalo u okresního soudu dne 17. prosince 2014 návrh na nařízení předběžného opatření o nemožnosti nakládat s pozemky. A to až do doby skončení řízení o uložení povinnosti žalovaného spolku Sportovní klub SPORT TREND Prostějov uzavřít se Statutárním městem Prostějovem kupní smlouvu. „Soud rozhodl bezodkladně a 18. prosince 2014 uložil žalovanému, aby do doby pravomocného skončení řízení nenakládal s pozemky. Zároveň žalovanému uložil povinnost uhradit městu náklady řízení. Dne 19. prosince 2014 bylo rozhodnutí soudu doručeno na katastrální úřad. Přesto byl dne 30. prosince 2014 Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Prostějov, proveden vklad zástavních práv k předmětným pozemkům. Záznam poznámky o rozhodnutí o vydání předběžného opatření byl proveden dne 5. ledna 2015,“ popsal Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

Podle platného občanského soudního řádu měla být řízení o provedení vkladu zástavních práv do katastru nemovitostí ze strany úřadu zamítnuta, nikoliv povolena. „Zatížení pozemků zástavním právem už není možné zrušit opravou ze strany katastrálního úřadu, ale bude nutné situaci řešit opět soudní cestou podáním další žaloby,“ přiblížil další kroky města náměstek primátora Pospíšil. (red)

 

 

Poslat nový komentář