Co lidem ve městě chybí? Odpovídá Magistrát

Co lidem ve městě chybí? Odpovídá Magistrát
ilustrační foto

Město Prostějov vyhlásilo anketu, která měla vedení města ukázat, co lidem v Prostějově nejvíce chybí. Do ankety bylo možno přispívat v době od 24.5.2017 do 1.7.2017. Z celkového počtu necelých pětačtyřiceti tisíc obyvatel města Prostějova se hlasování zúčastnilo pouhých 195 hlasujících. Magistrát teď na témata odpovídá.

Lidé nejčastěji zmínili tato témata, ke kterým doplňujeme vyjádření vedení města o následném postupu.

Potřeba plaveckého bazénu: 30 hlasů

Výstavba plaveckého bazénu je Zastupitelstvem města Prostějova odložena. V současnosti probíhají práce na kompletní rekonstrukci padesátimetrového bazénu ve Vrahovicích.

Zřízení občerstvení McDonald‘s: 15 hlasů

Není v kompetenci města Prostějova.

Více parkovacích míst: 14 hlasů

Dle studie statické dopravy je ročně budováno více než 100 parkovacích míst. V návaznosti na stále se zvyšující neregulovaný stupeň motorizace (počet automobilů) je stav i nadále nevyhovující.

Synchronizovat spoje autobusů a vlaků: 13 hlasů

Synchronizace příměstských autobusů a vlaků je záležitostí Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Návaznost spojů MHD na příměstské autobusy a vlaky je v rámci technickým možností zajištěna. Bohužel nelze relevantně ošetřit návaznost pro všech 414 spojů.

Více kultury: 13 hlasů

Nabídka kulturních akcí je realizována prostřednictvím oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, zřizovaných příspěvkových organizací a soukromých subjektů. Město Prostějov, prostřednictvím oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, neuvažuje o zvýšení počtu přímo pořádaných kulturních akcí.

Krytý aquapark: 12 hlasů

Řešeno v souvztažnosti s 50 ti (25ti) metrovým bazénem.

Další zimní stadion, či oprava stávajícího: 11 hlasů

Vedení města nechalo zadat pro zimní stadion projektovou dokumentaci na vybudování nových šaten pro mládež.

Více zeleně: 11 hlasů

Každoročně nechává vedení města vysazovat stromy, keře a květiny. V současnosti se také připravuje územní studie na nový park „Jižní prstenec“, který zeleň v Prostějově navýší.

Koupaliště Kostelecká: 10 hlasů

Vzhledem k celkové rekonstrukci koupaliště ve Vrahovicích (50 metrů), existenci aquaparku a blízkosti Plumlovské přehrady se s dalším letním koupalištěm v této lokalitě nepočítá.

Více cyklostezek: 10 hlasů

Cyklostezky se systematicky budují více než 10 roků a vznikají dle platného generelu cyklostezek.

Více hřišť a tělocvičen: 10 hlasů

Vedení města Prostějova zvažuje další možnosti pro navýšení počtů hřišť a tělocvičen.

Hřiště pro psy: 7 hlasů

Podobný areál je vybudován v blízkosti biokoridoru Hloučela.

Vybudování tzv. “Severního obchvatu“: 7 hlasů

Výkupy pozemků běží naplno - patrně nebude možné se vyhnout procesu vyvlastnění pozemků pro stavbu ve veřejném zájmu.

Dále lidem chybí (hlasováno v rozmezí od šesti - po jeden hlas):

Mladé sporty, kvalitní chodníky, kulturní sál, velké nákupní centrum, vysoké a vyšší školy a tím příliv mladých lidí do města, zábavné centrum, více odpadkových košů, opravená tržnice, kvalitní chodníky, skatepark s překážkami, hudební kluby, veřejná wc, čisté ovzduší a podobně. (Zdroj MMPv)

 

Poslat nový komentář