Mimořádné zastupitelstvo bude rozsáhlejší

Mimořádné zastupitelstvo bude rozsáhlejší
ilustrační foto

Pondělní jednání Zastupitelstva města Prostějova bylo ukončeno ve dvaadvacet hodin, pokračovalo v úterý ráno od deváté. Po obědě se zastupitelé ale nesešli v potřebném počtu osmnácti, a proto bylo jednání ukončeno. Zbývající body budou projednány na mimořádném zastupitelstvu, které svolala primátorka Alena Rašková již před několika dny na 6. listopad.

Níže uvedené materiály, které nebyly projednány na 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, byly přesunuty na zasedání, které se bude konat dne 6. 11. 2017 od 8:00 hod v obřadní síni radnice. 

Body, kvůli kterým bylo zastupitelstvo svoláno na šestého - 

2. Schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 5998, p.č. 5999/6 a p.č. 5999/7, vše v k.ú. Prostějov

3. Schválení změny podmínek Smlouvy kupní, o zřízení předkupního práva a o zřízení věcného břemene č. 2013/50/268 ze dne 28.11.2013 a nevyužití předkupního práva k pozemku p.č. 1612/2 v k.ú. Prostějov

- bude rozšířeno o body:

25. Vystoupení ze spolku Prostějov olympijský

27. Informace k petici občanů za výstavbu bazénu 50x25 m v Prostějově

27.1 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku - Výstavba venkovních posiloven – Street Workoutů Kolářovy sady a Vrahovice

28. Zpráva o činnosti rady města

28.1 Průběžná informace o činnosti Kontrolního výboru v roce 2017

29. Zpráva o plnění úkolů

30. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města (red)

 

Komentáře

Ovšem z logiky věci musí být nejdříve projednány neprojednané body z přerušeného zastupitelstva a potom pokračovat s novým zastupitelstvem. Jinak to bude špatně a dozor z ministerstva vnitra by prohlásil celé ZM za neplatné. P.

Poslat nový komentář