Mimořádné jednání zastupitelů skončilo, pokračuje další

Mimořádné jednání zastupitelů skončilo, pokračuje další
ilustrační foto

27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova mimo schválený harmonogram bylo svoláno na pondělí 6. 11. 2017 od 8 hodin do jednací síně radnice v Prostějově. Hned po jeho skončení se zastupitelé dali do dalšího jednání. 

Zastupitelé mimo jiné projednali bezúplatný převod pozemků spolku Prostějov olympijský. Jde o pozemky bývalého koupaliště v Kostelecké ulici, které město původně bezúplatně zapůjčilo na 99 let pro vybudování Národního olympijského centra. Po bouřlivé debatě byl převod 22 hlasy schválen.

Krátce po desáté hodině pak zastupitelé začali jednat opět, aby probrali body z jednání astupitelstva, původně konaného 30. října. Mezi body k jednání naleznete Vystoupení ze spolku Prostějov olympijský, Informace k petici občanů za výstavbu bazénu 50x25 m v Prostějově, Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku - Výstavba venkovních posiloven – Street Workoutů Kolářovy sady a Vrahovice, Zpráva o činnosti rady města, Průběžná informace o činnosti Kontrolního výboru v roce 2017, Zpráva o plnění úkolů a Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města. (ber)

Komentáře

Oni to fakt darovali Černoškovi :-(( neuvěřitelná PRASÁRNA

Obecní majetek byl věnován zadarmo.....Takovou věc by žádné zastupitelstvo rozhodovat nemělo.Toto by mělo být schváleno pouze referendem.

Poslat nový komentář