Dnes bude jednat Rada města Prostějova

Dnes bude jednat Rada města Prostějova
ilustrační foto

Další jednání rady začne dnes od jedenácti hodin v zasedací místnosti radnice. Radní mají na programu šestnáct bodů.

Budou se zabývat mimo jiné doporučeními komisí životního prostředí, pro bezpečnost a prevenci kriminality a pro rozvoj města a podporu podnikání, vyhodnotí Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2018 a za rok 2017, budou se zabývat též návrhem rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018, analýzou možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi, spolek, sazebníkem úhrad za poskytování informací, změnou výše příspěvku pro nákup věcných darů pro jubilanty města Prostějova, vyřazením projektových dokumentací z účetní evidence majetku města, slevou na nájemném za omezené užívání bytů a schválí žadatele o pronájem bytů zvláštního určení v DPS. (red)

 

Poslat nový komentář