104. schůze Rady města Prostějova se uskuteční v úterý

104. schůze Rady města Prostějova se uskuteční v úterý
ilustrační foto

104. schůze Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 3. února 2018.

Radní čeká mimo jiné projednání záležitostí komisí Rady města Prostějova, příprava zasedání zastupitelstva města, delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti FTL– First Transport Lines, a.s., zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ - informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele, konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Prostějov, E. Valenty a ředitele Sportcentra – DDM, dotace pro oblast kultury a sportu, informace o vyhlášení 80. výzvy z IROP a projektové náměty (bytové domy), souhlas s přesunem plakátovacích ploch, uzavření dohod o spolupráci - grafické ztvárnění trafostanic a návrh podmínek k přidělení bytu v komunitním domě na ul. Sušilova. (red)

Poslat nový komentář