Město likviduje holuby. Dlouhodobě

Město likviduje holuby. Dlouhodobě
ilustrační foto Ber

Početnost populace a reprodukční schopnost městských holubů je především závislá na možnosti hnízdění v konkrétní lokalitě a na nabídce potravy. Na vlastníku nemovitosti je, aby zabezpečil své objekty takovým způsobem, aby zde nedocházelo k hnízdění holubů, či jejich koncentraci. Měsíčně je v Prostějově odchyceno a utraceno 30 až 50 holubů.

Město Prostějov zahájilo odchyt zdivočelých holubů na budovách ve svém vlastnictví v roce 2006. "Přímo v půdních prostorách domu Kravařova 1 je instalováno odchytové zařízení. Odchyt je zde nepřetržitě prováděn od roku 2006 v odchytovém holubníku, který je umístěný ve vikýřovém okně v půdním prostoru. Za oknem byla postavena voliéra, která je tvořena z lehkého materiálu (pletiva a latí) o rozměrech 3 x 2 x 3 m. V okně je instalováno sklopné zařízení. Podlaha voliéry je zabezpečena plachtou, a to z důvodu zamezení průsaku holubího trusu. Podobné odchytové zařízení je instalovánu v půdní prostoru zámku (Pernštýnské nám.)," uvedla mluvčí radnice Anna Kajlíková. Odchyt je nejvíce účinný v období listopad – duben, tedy v období, ve kterém holubi nemají holubi dostatek přirozené potravy. Měsíčně je odchyceno cca 30 - 50 holubů.

Jediný legální způsob likvidace holubů je jejich odchyt a humánní utracení v souladu s příslušnou legislativou.

„Odbor životního prostředí prověřil další možnost snižování počtu zdivočelých holubů ve městě, a to metodou, která by vedla ke snížení plodnosti, popřípadě omezení snůšky vajec holubů. Tato problematika byla projednána se zástupci Ústřední komise na ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství v Praze. Bylo zjištěno, že přípravky k ovlivňování reprodukce na hormonální bázi nejsou pro regulování početnosti volně žijících zvířat povoleny," konstatoval Pavel Tesařík z Odboru životního prostředí MMPv.

Další možností je cílený odstřel. "Na základě platné legislativy na úseku myslivosti je možné povolit lov zdivočelých holubů na základě žádosti vlastníka či nájemce nehonebních pozemků, či z podnětu orgánu státní správy myslivosti,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova Martina Cetkovská s tím, že zdejší orgán státní správy myslivosti oslovil myslivecké hospodáře honiteb, které navazují na příměstské části Prostějova. Ti se stavějí k případné spolupráci při odstřelu holubů na území města velmi skepticky s obavami negativní reakce veřejnosti, problematiky pojištění proti případným škodám jak na majetku, tak na zdraví a v neposlední řadě postavení členské základny k takovému úkolu. "Na základě výsledků porovnání jednotlivých metod tlumení holuba v jiných městech se jeví jeho odstřel, i když je finančně méně nákladný, jako méně efektivní bez žádoucích či očekávaných výsledků," dodala Cetkovská.

V případě konkrétních dotazů je možné se přímo obrátit na pracovníka OŽP, který má odchyt holubů v kompetenci – Ing. Pavel Tesařík, tel. 582 329 404. (ber)

Komentáře

Odstřel politiků by byl prospěšnější

Poslat nový komentář