Magistrát hledá vedoucího!

Magistrát hledá vedoucího!
ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou - vedoucí kontrolního oddělení Odboru obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění. Pro výkon funkce bude nutné splnit zvláštní odbornou způsobilost dle zákona o úřednících ve veřejné správě a odbornou způsobilost dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich. Bližší informace naleznete na úřední desce města. 

Přihlášku můžete doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01, prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01. 

Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky je do 22. 6. 2018, předpokládaný nástup říjen 2018 příp. dle dohody. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Poslat nový komentář