Jednání Rady města Prostějova se koná v úterý

Jednání Rady města Prostějova se koná v úterý
ilustrační foto

V pořadí již čtrnáctá schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 16. dubna 2019 od 10:15 hodin v jednací místnosti rady v přízemí radnice v Prostějově. Radní čeká projednání mnoha bodů.

Mimo jiné příprava zasedání zastupitelstva města dne 30. 4. 2019, záležitosti spolku Prostějov olympijský, z. s., delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti FCC Prostějov, s.r.o., redakční rada Prostějovských radničních listů, statut Prostějovských radničních listů, videoportál města Prostějova, udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů - Hanácké pivní slavnosti, nákup uměleckých děl a doporučení Komise pro nákup uměleckých děl, pověření členů Zastupitelstva města Prostějova k provádění sňatečných obřadů, návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Prostějova, návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 1. 5. 2019, zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5, Prostějov“ a další. (red)

Poslat nový komentář