Věnuje snad Manthellan městu dar v podobě štěrku na zlepšení povrchu odstavné plochy?

Věnuje snad Manthellan městu dar v podobě štěrku na zlepšení povrchu odstavné plochy?
Foto Jan Navrátil

Již dlouhé roky si motorizovaní návštěvníci centra Prostějova stěžovali na špatný stav odstavné plochy v Komenského ulici. Je možné, že magistrátu na opravu nyní přispěl samotný nájemce, firma Manthellan, a to sponzorským darem v podobě štěrku?

Ocenit bychom mohli fakt, že se jedná o přibližně 5m3 kvalitního kameniva, ale také skutečnost, že si dárce (prozatím?) nefakturoval dopravu. Za zmínku stojí i skutečnost, že štěrk není volně ložen, ale je umístěn do betonových skruží, aby nedocházelo k jeho samovolnému sesuvu. 

Možný dar tak uvítají všichni, kdo se zúčastní nadcházející plesové sezony v blízkém KaSCentru. "Teď už zbývá jen vystavit sponzorům darovací protokol a objednat patřičnou techniku, která štěrk použije na místa, kde je ho třeba. A dárcům s díky vrátit použité nádoby", nechal se slyšet jeden z prostějovských zastupitelů, Jan Navrátil.

"V sobotu připravujeme již tradiční charitativní ples, byli bychom nesmírně rádi, kdyby plocha byla pro účastníky plesu a jejich vozy opět volná", uvedl pro Prostějovské novinky předseda pořádajícího spolku Pomáháme tancem Tomáš Lázna.

Je možné, že by se v tomto případě pořekadlo, že byznysmeni nemají dobré srdce, minulo účinkem? (red) 

 

Poslat nový komentář