Město již šestým rokem nezvýší ceny nájmů o inflaci

Město již šestým rokem nezvýší ceny nájmů o inflaci
ilustrační foto internet

 

Rada města na poslední schůzi schválila neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2015 o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.

„Navazujeme na stejná rozhodnutí vedení města v minulých letech. Již od roku 2010 město nezvyšuje ceny nájemného u všech smluv, přestože u většiny je takzvaná inflační doložka obsažena ve smluvních podmínkách,“uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

Součet neuplatněných ročních indexů inflace již činí 9,5% (2009 – 1,0 %; 2010 – 1,5 %; 2011 – 1,9 %; 2012 – 3,3 %; 2013 – 1,4 % a 2014 – 0,4%). Programové prohlášení Rady města Prostějova v minulém volebním období obsahovalo příslib, že v oblasti hospodaření města nebude při pronájmu městských nebytových prostor uplatňováno navyšování nájmů o míru inflace. „Tento prvek nepřímé podpory podnikatelů a živnostníků chceme uplatnit i v programovém prohlášení pro tohle volební období, které se právě v těchto dnech připravuje,“ podotkl Pospíšil.

Z důvodu zachování rovného přístupu a rovných podmínek pro všechny nájemce se neuplatnění navýšení nájemného o míru inflace v předchozích letech vztahuje nejen na nájemce nebytových prostor, ale na všechny nájemce veškerého majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova. (red)

Poslat nový komentář