Primátor Prostějova předal ocenění strážníkům

Slavnostní ocenění v obřadní síni prostějovské radnice
Slavnostní ocenění v obřadní síni prostějovské radnice

V pátek 4. května se konala v obřadní síni prostějovské radnice malá slavnost, při níž předal primátor Miroslav Pišťák ocenění strážníkům. Morální ohodnocení čestnou plaketu Městské policie Prostějov a čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost a za zásluhy převzalo celkem 18 osob, které se významně podílely na zajišťování veřejného pořádku ve městě.

Čestný odznak Městské policie Prostějov (MP) za zásluhy uděluje statutární město za příkladný výkon služby strážníka MP či jiným fyzickým osobám jako ocenění za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku, jako ocenění spolupráce s MP nebo jako ocenění za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality. Letos toto ocenění obdrželi ředitel MP Jan Nagy a jeho zástupce Libor Šebestík, preventistka Jana Adámková, strážníci Jiří Horáček a Antonín Říha a za spolupráci s MP rovněž Pavel Novák – ředitel územního odboru Policie ČR Prostějov a Jiří Grulich - vedoucí obvodního oddělení Policie ČR.

Čestný odznak za věrnost II. stupně náleží strážníkovi za 20 let služby. Z rukou primátora převzali toto ocenění Jiří Horáček, Břetislav Hrda, Jaroslav Maděrka, Vítězslav Marcián, Jiří Novák, Petr Sekanina, Jiří Šťastník a Martin Ziegler. 

Čestná plaketa MP je ocenění za příkladný výkon služby a nadstandardní přístup při spolupráci s MP. Letošní ceny obdrželi Miroslav Gomola, Miroslav Herink a Vincent Jakubský.  

Příslušníci prostějovské městské policie obdrželi ocenění za velmi dobrou spolupráci s Policií České republiky. Pamětní odznak územního odboru Prostějov Policie České republiky převzali Jana Adámková, František Soušek, Jiří Tannert a Jan Všetička. Ředitel městské policie Jan Nagy obdržel medaili ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje za dlouhodobou aktivní spolupráci s Policií České republiky v oblasti boje s kriminalitou a za významný podíl na zabezpečování veřejného pořádku a zajišťování prevence na úseku kriminality. 

Zejména pro strážníky je každé toto ocenění významnou morální podporou a oceněním, odznak se stužkou je řadí na úroveň ostatních uniformovaných členů složek Integrovaného záchranného systému.    

(jap) 

Poslat nový komentář