Moravská vodárenská nabízí zvýhodněné rozbory vody ze studní

Moravská vodárenská nabízí zvýhodněné rozbory vody ze studní
ilustrační foto movo

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. opět nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody.

Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. V roce 2015 provedla MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s 982 rozborů soukromých studní. Výsledky ukázaly, že až 88 procent analyzovaných vzorků vod ze soukromých studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

„Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu manganu, železa, pH a amonných iontů,“ uvedla mluvčí společnosti Markéta Bártová. V České republice je necelých deset procent obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech a dovolených.

„Pouze laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat limity dané vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni vyhovující, obzvláště nyní na jaře. Na pohled křišťálově čirá voda v sobě může skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění,“ doplnila Bártová. 

Všechny rozbory provádí zkušební laboratoř č. 1446 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Oddělení kontroly kvality vody, e-mail laboratore@smv.cz . Nabídka je platná do konce září 2016.

Kontakt na pracoviště:  Laboratoř Prostějov,ČOV Prostějov – Kralický Háj,  tel. 582 337 441

Informace na : www.smv.cz nebo na http://www.smv.cz/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/zvyhodnene-rozbory-vody-ze-studni-2016/. (Zdroj smv.cz)

Poslat nový komentář