Mubea v Prostějově vybavila učebnu pro mechatroniky!

Mubea v Prostějově vybavila učebnu pro mechatroniky!
Foto Mubea

Společnost Mubea darovala Střední odborné škole průmyslové a střednímu odbornému strojírenskému učilišti v Prostějově na Lidické ulici vybavení učebny pro mechatroniky v hodnotě 70.000 Kč, díky čemuž si mohou studenti prakticky vyzkoušet využití stlačeného vzduchu ke zvedání či posouvání předmětů. Celá učebna slouží zejména k výuce pneumatiky, tedy oboru zabývajícímu se přeměnou stlačeného vzduchu na mechanický pohyb, jenž v praxi tvoří důležitou součást výrobních strojů. Tento obor byl ve výuce zcela nově zaveden právě na míru prostějovským strojírenským firmám, kdy byla firma Mubea prvotním iniciátorem.

Podpora školy ze strany naší firmy se týká mnoha oblastí - od praxe žáků až po materiální vybavení, což během slavnostního předávání potvrdila i zástupkyně ředitele školy Iva Žitná. „Spolupracujeme dlouhodobě, a když nás náš partner požádal o konkrétní věc, rozhodli jsme se mu vyhovět. Chceme tímto způsobem i nadále podporovat technické vzdělávání a zároveň zaměstnanost ve strojírenských firmách, kde je stálý nedostatek zaměstnanců,“ vyjádřila se během konání akce Kateřina Krausová, vedoucí personálního oddělení. Úspěšná spolupráce mezi firmou a školou na poli odborných praxí trvá již patnáct let a aktuálně máme ve stipendijním programu 109 studentů. Střední odborná škola a střední odborné strojírenské učiliště bylo také vůbec první školou, se kterou firma navázala takovýto partnerský vztah.

Předání vybavení učebny tak bylo jen jedním ze střípků dlouhodobého partnerství mezi školou a firmou Mubea, které bude i nadále pokračovat s dalšími zajímavými projekty. (TZ)

Poslat nový komentář