OBRAZEM: Sv. Jan Nepomucký se přesune zpět na hlavní náměstí

OBRAZEM: Sv. Jan Nepomucký se přesune zpět na hlavní náměstí
Foto archiv PvNovinky, MMP
Další fotky: 
OBRAZEM: Sv. Jan Nepomucký se přesune zpět na hlavní náměstí
OBRAZEM: Sv. Jan Nepomucký se přesune zpět na hlavní náměstí

 

Socha sv. Jana Nepomuckého, která nyní stojí před stejnojmenným kostelem ve Svatoplukově ulici, bude v rámci probíhající revitalizace nám. T. G. Masaryka přesunuta do prostor malé kuželny před budovu muzea. Sakrální památka z poloviny 18. století bude před svým přesunem restaurována.

Prostřednictvím elektronické aukce byl vybrán zhotovitel restauračních prací. „Do zadávacího řízení bylo předloženo celkem šest nabídek, ekonomicky nejvýhodnější podal restaurátor Daniel Bartoš ze Svitav,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Za restaurování a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého od bývalého kláštera Milosrdných bratří na náměstí T. G. Masaryka nabídl cenu ve výši 273.750 Kč bez DPH, tj. 314.812 Kč včetně DPH.

Socha bude přemístěna zpět do prostoru před Zlatou bránu, kde v minulosti měla své místo. "Budou u ní vysazeny dvě lípy, jako náhrada za stromy, které musely být kvůli svému špatnému stavu pokáceny," dodala náměstkyně Ivana Hemerková. (ber)

Komentáře

Tak nevím komu to prospěje, ale té soše určitě ne, bude se znovu přemisťovat někam odkud jí odstranili již na počátku 20. století  ke kostelu zasvěcenému stejnému světci. Každé rozebrání jí jenom uškodí a pokud budou vedle ní vysazeny lípy, tak jí to asi tak nepřidá, je obecně známo co dělá spad ze stromů pískovcia jak ho poškozuje ( nehladě na tom, že každý odborník na zeleň ví, že lípa je do centra města naprosto nevhodný straom a dlouho tam nevydrží - stejně jako ty současné stromy co museli být pokáceny - nebylo jim ani sto let - což je na lípu velmi málo, a  z toho minimálně polovinu doby jen živořily)....  Nezasloužil by si Prostějov na náměstí třeba něco nového  co by lépe vyjdřovalo naši dobe než barokní oscha světce - nebo je to návrat k pobožnosti?Ale ono vlastně námstí taky nebude nijak nové jen nově předlážděné a zřejmě tak jako  překotně (kvůli dotaci) vznikal projekt na úpravu části náměstí, tak nahodilý byl zřejmě i nápad s přemístěním sochy, který v původním projektu vůbec nebyl. Jen závidím i mnohme menším městům v naší republice kde je vzhled veřejných prostranství předmětem široké diskuse laické i odborné veřejnosti a kde je pak výsledný projekt vybrán v architektonické soutěži a má pak i určitě kvality... což se o prostějovu říci nedá

Poslat nový komentář