Městské divadlo bude mít novou plošinu pro bezbariérový přístup

Městské divadlo bude mít novou plošinu pro bezbariérový přístup
ilustrační foto MMP

 

Rada města Prostějova projednala informaci pracovníků Městského divadla o havarijním stavu plošiny pro imobilní občany v Národním domě. Stávající plošina, pocházející z roku 2007, bude co nejdříve vyměněna.

Plošina je většinu času mimo provoz, její oprava je neekonomická a rovněž problematická vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů od již neexistujícího dodavatele. Odbor rozvoje a investic Magistrátu proto zadá zpracování posudku a zajistí zadávací řízení na instalaci nového zařízení umožňujícího bezbariérový přístup do budovy. "Na základě výsledku posudku a výběrového řízení bude předložen na schůzi rady města návrh řešení, popřípadě rozpočtové opatření na zajištění potřebných finančních prostředků," doplnila náměstkyně primátora Alena Rašková. (red)

Poslat nový komentář