Parkoviště v nemocnici už má „územko“

Parkoviště v nemocnici už má „územko“
ilustrační foto iprostejov.cz

 

Vyrozumění o zahájení územního řízení má od Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova vydán Olomoucký kraj. Týká se stavby parkoviště v areálu nové nemocnice. Všechny účastníky teď čeká ústní jednání, které je veřejné. Zúčastnit se ho tak může kdokoli.

Olomoucký kraj  podal dne 9. 3. 2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Parkoviště v areálu nemocnice - 3. etapa" sestávající ze stavebních objektů: SO 01 – Parkoviště SO 02 – Dešťová kanalizace SO 03 – Veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 100/2, 100/5 a 100/12 v katastrálním území Krasice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 23. 4. 2015 v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 16 stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14.

„Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Magistrátu města Prostějova,“ informuje vedoucí Stavebního úřadu Jan Košťál.

“Na této investiční akci, jejíž celkové náklady jsou odhadovány na 13,5 milionů korun, se město bude podílet 3 miliony korun. Další finance přidá Olomoucký kraj, který je majitelem pozemků a nájemce nemovitostí, Nemocnice Prostějov,” uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková. (ber)

Komentáře

Jsou vůbec nějaké komunikace a parkoviště v majetku statutární dědiny Prostějova??? Tak mám pocit, že NE!! Proč to ti čur...ci nevykopí a bude klid bez OLC!!

Poslat nový komentář