Nový občanský zákoník přeje i dědicům

Nový občanský zákoník přeje i dědicům
ilustrační foto internet

 

Nový občanský zákoník rozšířil počet zákonných dědiců. Od ledna může dědit majetek sestřenice nebo bratranec. Není potřeba ani sepisovat závěť, pozůstalost se dělí podle zákonných nároků na dědictví. Děti, manželé, rodiče, sourozenci, spolužijící, prarodiče měli nárok na dědictví vždy, nově k nim přibyli i praprarodiče nebo sestřenice a bratranci.

Obecně platí, že všichni dědici ve stejné třídě dostanou stejný díl majetku. Pokud ale z majetku odkážete jenom část, třeba úly se včelami, a dům, zahradu a další věci necháte bez bližšího rozdělení, přijdou na řadu zákonní dědici.

V případě, kdy nemohou dědit žádní z příbuzných vyjmenovaných v dědických třídách, připadá dědictví jako takzvaná odúmrť státu. Rozšířením dědických tříd se právě prostor pro propadnutí majetku státu zmenšuje. (red)

Dědické třídy

1. Děti a manžel

2. Manžel, rodiče, partneři

3. Sourozenci a spolužijící

4. Dědečkové a babičky

5. Pradědečkové a prababičky

6. Sestřenice a bratranci, strýcové a tety

Poslat nový komentář