Okrašlovací spolek města Prostějova bilancoval uplynulý rok

Okrašlovací spolek města Prostějova bilancoval uplynulý rok
Foto archiv

Za jedenáct měsíců od poslední valné hromady v březnu 2011 uskutečnil Okrašlovací spolek města Prostějov osmnáct projektů v několika oblastech, což je o sedm více než v předchozím období. Díky trvalé podpoře sponzorů také získal více finančních prostředků, které mohl vložit do obnovy zeleně a podpory kulturního dění v Prostějově. 

Hlavní aktivitou okrašlovacího spolku je a bude sázení stromů a úprava zeleně ve městě. Během loňské roku se ve spolupráci se střediskem sady a parky firmy .A.S.A. Technické služby Prostějov podařilo najít vhodnou lokalitu k ozelenění jižní spojky v ulici Boženy Němcové, dále přispěl okrašlovací spolek k výsadbě sedmnácti stromů ve školní zahradě ZŠ E. Valenty a podílel se na úpravě zahrady v mateřské škole v Rumunské ulici. Celkem tak byly vloni vysazeny více než čtyři desítky stromů v rámci akce Strom života pořádané Nadací Partnerství. 

„Pokračovali jsme také v podpoře a propagaci kulturních aktivit, a to jak již známými akcemi, tak zcela novými. Mezi ty první patří podpora pěvecké soutěže Hanácky talent, tradičně bohatá účast na prostějovských hodech, včetně oblíbené módní přehlídky, vydání kalendáře prostějovských osobností, účast na celonárodní akci ve vypouštění balónků Český Ježíšek či druhý ročník Miss prostějovských středních škol. Z nových akcí bych zmínila křest knihy pohádek spisovatelky Lilian Amann, představení studie vizualizace bývalého židovského ghetta na hradbách ve Školní ulici a obnovu tradičních nedělních promenád na korze. Podpořili jsme prostějovské umělce na  dvou vernisážích v Praze v budově Senátu a závěr roku pak obstaral vánoční koncert houslového virtuóza Pavla Šporcla a pěveckého sboru Vlastimila,“ uvedla v hodnotící zprávě předsedkyně spolku Milada Sokolová.

Z dalších činností je třeba zmínit podporu akce Dětského domova v Plumlově, který pořádá soutěž mezi dětskými domovy v lezení na horolezecké stěně nazvanou „Mikuláš na laně", účast na prostějovském veletrhu Hobby neděle, účast na Dnu země a Dnu stromů.

Okrašlovací spolek úzce spolupracuje s partnery, k nimž patří především prostějovští ochránci přírody z Ekocentra Iris, dále Kloboukový klub, Divadelní klub Historia, společnost TK Plus, Železárny Annahütte, kulturní klub Duha, Mateřské centrum Cipísek.

„Těmto i všem dalším, kteří naši činnost podpořili, a především sponzorům, kteří přispívají na činnost spolku finančními dotacemi, patří obrovský a upřímný dík,“ zdůraznila předsedkyně.

Letošní valná hromada okrašlovacího spolku byla volební, do čela byla opět zvolena Milada Sokolová.    

(jap)

Poslat nový komentář