Kraj zřídil na webu sekci pro neziskové organizace

Kraj zřídil na webu sekci pro neziskové organizace
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

 

Na webových stránkách Olomouckého kraje nově funguje sekce s informacemi pro nestátní neziskové organizace. Zaměstnanci, klienti a příznivci neziskových organizací zde mohou získat potřebné informace o jejich aktivitách, aktuality, důležité zprávy z neziskového sektoru a praktické odkazy.

Sekce vznikla v rámci přímé spolupráce kraje s neziskovými organizacemi. „Obsahuje mimo jiné dokumenty z krajských akcí – zápisy z konference a kulatých stolů a fotogalerii. Důležitou součástí jsou kontakty na jednotlivé zaměstnance úřadu, na které se může organizace obrátit, pokud má zájem získat záštitu hejtmana či jeho náměstků na svou aktivitu, použít krajské logo nebo banner.,“ uvedla Kamila Navrátilová z tiskového oddělení kraje.

Během ledna budou zaměstnankyně koordinačního oddělení aktualizovat podsekci plánovaných aktivit na rok 2014. Neziskové organizace mohou zasílat své pozvánky a upoutávky s žádostí o zveřejnění na adresu poradnaNNO@kr-olomoucky.cz. (red)

 

 

Poslat nový komentář