Údolí Velké Hané už nebude přírodní památkou

Údolí Velké Hané už nebude přírodní památkou
ilustrační foto

 

Radní kraje na podnět Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky odsouhlasili zrušení přírodní památky v lokalitě nazvané Údolí Velké Hané, která se nachází mezi Drahany a Otinovsí. 

Hlavním důvodem zrušení památky, uznané v roce 1990, je převažující výskyt kulturních lučních a lesních společenstev. Ta omezují možnost výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů. Zrušení ochrany zvláště chráněného území bylo před hlasováním radních projednáno jak s vlastníky, tak dotčenými obcemi.

Za dobu existence kraje rada zrušila statut zvláště chráněného území na dvou lokalitách okresu Prostějov. V  roce 2012 u přírodní památky Prameniště Hamerského potoka  u Bukové a přírodní památky Pod Panským lesem u Malého Hradiště.

 

Od vzniku krajů v roce 2001 a za vlády celkem čtyř hejtmanů, vyhlásila Rada Olomouckého kraje již 37 zvláště chráněných území v kategorii přírodní památka nebo přírodní rezervace. (red)

Poslat nový komentář