Hejtman Rozbořil přivítal stažení restitučních žalob na kraje

Hejtman Rozbořil přivítal stažení restitučních žalob na kraje
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

V prohlášení České biskupské konference stojí, že se biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí rozhodli vzdát určovacích žalob zakotvených v zákoně o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, které byly na některé kraje podány. K vstřícnému kroku vyzývá také řády a kongregace, které působí v České republice. Tento postoj je veden snahou o účinnou spolupráci s kraji v rámci společné starosti o památky, sociální péči, vzdělávání a kulturu.

„Jsem zastáncem dodržování zákona. To by mělo platit i pro církve. V zákoně o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se o majetkových náhradách od krajů vůbec nehovoří. Z tohoto důvodu jsou žaloby podle mě bezpředmětné,“ reagoval Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje. „Rozhodnutí České biskupské konference nicméně považuji za správný krok,“ doplnil.

Olomoucký kraj vede v současné době jeden soudní spor u Okresního soudu v Olomouci, ve kterém je žalován spolu s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Českou provincií Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě. Jedná se o žalobu na určení vlastnictví movitých věcí pocházejících z hradu Sovince, s nimiž údajně hospodaří Vlastivědné muzeum v Olomouci. Podle informací na webu justice tato žaloba dosud nebyla stažena.  

Církev by měla stáhnout také žaloby na obce. Myslí si to zástupci Svazu měst a obcí České republiky. Mají k tomu i podporu prezidenta Miloše Zemana.

„Nedávné rozhodnutí České biskupské konference je vůči obcím diskriminační a politicky účelové. Církve by měly v kontextu s určovacími žalobami na majetek obcí postupovat stejně jako u krajů. Tedy stáhnout je v duchu doporučení ČBK,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Zákon o majetkovém vyrovnání začal platit 1. ledna 2013. Církve podaly víc než 5 000 žádostí o majetek, které se týkaly více než 100 000 pozemků, téměř 2 000 staveb včetně několika památek a stovek uměleckých děl. Samosprávy přitom odhadují, že žalob na majetek obcí je asi 350. (red)

 

Poslat nový komentář