Olomoucký kraj také letos podpoří projekty v sociální oblasti

Olomoucký kraj také letos podpoří projekty v sociální oblasti
ilustrační foto

Akce či projekty, které se týkají sociálních věcí a směřují ke zkvalitnění života občanů regionu, bude Olomoucký kraj dotovat i v roce 2017. Celkem na to vyčlenil téměř pět a půl milionu korun.

„Peníze budou rozděleny do čtyř dotačních titulů. Konkrétně podpoříme prevenci kriminality, integraci romských komunit, prorodinné aktivity a také činnosti, které se orientují na sociální začleňování,“ řekl Oto Košta, hejtman Olomouckého kraje.

Z dotačního titulu Podpora prevence kriminality, v němž je celkem jeden a půl milionu korun, mohou žádat obce a dobrovolné svazky obcí o podporu například na zřízení, rozšíření a modernizaci kamerových systémů či osvětlení. Nestátní neziskové organizace pak mají možnost zažádat o peníze na činnost spojenou třeba s kyberkriminalitou a kyberšikanou.

Sto padesát tisíc korun je vyčleněno na Podporu integrace romských komunit. Tady mohou fyzické i právnické osoby, zejména nestátní neziskové organizace, žádat o příspěvek na podporu komunitní sociální práce.

Na akce nejen rodinných a mateřských center zaměřených na podporu fungování a soudržnosti rodin či na projekty inovativního charakteru orientované na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami – o dotaci na to mohou žádat fyzické i právnické osoby (především nestátní neziskové organizace a obce Olomouckého kraje) z dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit. Region bude v tomto případě rozdělovat jeden a půl milionu korun.

Více než dva miliony jsou připraveny pro úspěšné žadatele, kteří se přihlásí o finance na jednorázové akce či projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení.

Pokud vyhlášení Dotačního programu pro sociální oblast 2017 schválí zastupitelstvo, začne Olomoucký kraj přijímat žádosti na konci března. (Zdroj kr-olomoucky.cz)

Poslat nový komentář