Kraj přijímá do 30. června žádosti o studijní stipendia na studium v zahraničí

Kraj přijímá do 30. června žádosti o studijní stipendia na studium v zahraničí
ilustrační foto

Olomoucký kraj 12. června zahájil 2. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2017. Žádosti je možno podávat do 30. června. 

„Cílem dotačního programu je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje a za stejných podmínek i studentů vyšších odborných škol. Do programu se mohou přihlásit rovněž studenti vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým bydlištěm v našem regionu. Každá zahraniční zkušenost je pro mladé lidi přínosem. Studijní pobyt navíc absolventům zvyšuje profesní připravenost a rozšiřuje příležitosti na trhu práce,“ uvedl náměstek pro školství Ladislav Hynek.

Žáci nebo studenti, kteří se chystají na studijní pobyt v zahraničí, mohou od Olomouckého kraje získat až 3 500 korun za měsíc pobytu v zahraničí. Dotaci lze použít například k úhradě cestovních nákladů, nákladů za ubytování, na nákup studijních materiálů, stravování nebo k úhradě školného.

Olomoucký kraj poskytuje finanční prostředky na studijní pobyty v zahraničí od roku 2008 a za tu dobu podpořil již takřka 700 žáků a studentů. 

Více informací k dotačnímu titulu najdete na webu https://www.kr-olomoucky.cz/studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-na-studium-v-zahranici-v-r-2017-prijem-zadosti-12-6-30-6-2017-cl-3775.html. (Zdroj kr-olomoucky.cz)

 

Poslat nový komentář