Hejtmanství šláplo do pedálů. Doslova

Hejtmanství šláplo do pedálů. Doslova
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

V uplynulých dnech poprvé zasedla krajská pracovní skupina, která se zabývá rozvojem cyklistiky v regionu. Zároveň už Olomoucký kraj odsouhlasil koncepci rozvoje cyklistické dopravy a v úterý 24. dubna se stal členem Asociace měst pro cyklisty. Nově také začíná pracovat krajský cyklokoordinátor.

„Do sekce Regionální rozvoj na webu Olomouckého kraje budou průběžně vkládány podklady z jednání pracovní skupiny a další dokumenty. Pro komunikaci s obcemi a dalšími institucemi k připravovaným projektům z oblasti cyklodopravy byla zřízena e-mailová adresa cyklokoordinator@atelis.eu,“ informovala vedoucí oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu Marta Novotná. 

Koncepce cyklistické dopravy, kterou se bude hejtmanství v dalších letech řídit, počítá s rozvojem cyklostezek na území celého regionu. Práce na jejich výstavbě budou koordinované tak, aby na sebe jednotlivé etapy ideálně navazovaly. Kraj chce proto těsně spolupracovat s malými obcemi i většími městy. „Jedním z našich prvních formálních kroků byl vstup do Asociace měst pro cyklodopravu. Naše členství bylo přijato jednohlasně,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

Hejtmanství jde ostatním zaměstnavatelům příkladem. Podpořilo například zaměstnance, kteří se rozhodli zúčastnit projektu Do práce na kole, a zaplatilo jim účastnický poplatek. Ostatní kolaři si zase po celou pracovní dobu mohou v budově kraje bezpečně odstavit bicykly, na kterých do zaměstnání dojíždí. (Zdroj kr-olomucky.cz)

Poslat nový komentář