Řidiči, pozor! Lidickou uzavře oprava vodovodu!

Řidiči, pozor! Lidickou uzavře oprava vodovodu!
ilustrační foto mapy.cz

Na tři měsíce bude zcela uzavřena Lidická ulice v Prostějově. Vypukne už 1. května a důvodem je oprava vodovodu. Délka uzavírky bude cca 200 metrů, objížďka není stanovena. Termín ukončení uzavírky je 31.7.2018.

Změny v dopravě a jiné:

Po dobu úplné uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy využije okolní komunikace.

3) Budou dotčeny linky 780407, 780408, 780409 a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s., Letecká 8, Prostějov a linka 810630 dopravce VYDOS BUS a.s. Dopravcům zvýšená prokazatelná ztráta nevznikne.

Po dobu přechodného dopravního opatření pojedou výše uvedené linky ve směru z města po objízdné trase z ulice Dolní, rovně po ulici Jezdecká, až na konec vpravo na ulici Okružní. Zpět do Prostějova po ulici Okružní, na konci vlevo na Jezdeckou a Dolní.

Pro směr jízdy od centra města Prostějova se přechodná BUS zastávka umístí u plechového plotu objektu bývalých kasáren a pro směr jízdy autobusů do centra města se umístí přechodná BUS zastávka do zelené plochy naproti plechového plotu areálu bývalých kasáren. Pro tento směr jízdy bude nutné vybudovat přechodnou zpevněnou nástupní plochu např. ze silničních panelů, která se po ukončení uzavírky odstraní.

Každá zastávka bude mít samostatný přenosný označník s jízdními řady a budou plně nahrazovat neobsloužené zastávky Prostějov, Lidická.

Náhradní označníky u přesunutých zastávek osadí dopravce  FTL – First Transport Lines a.s., Letecká 8, Prostějov, v souladu s vydaným opatřením obecné povahy č.j. PVMU 56335/2018 41.

Dopravci zajistí informovanost cestujících způsobem obvyklým. (red)

Poslat nový komentář