Nominujte osobnosti na Ceny Města Prostějova za rok 2011!

Nominujte osobnosti na Ceny Města Prostějova za rok 2011!
ilustrační foto

Město Prostějov bude v letošním roce znovu udělovat významným osobnostem Ceny města. Do 29. února 2012 mohou občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat jakoukoli významnou osobnost, jejíž práce znamená přínos pro město Prostějov.

„Osobnosti, které výrazně napomohly ke zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti své činnosti, budou opět slavnostně oceněny. Přitom oblast jejich přínosu nijak striktně nevymezujeme, abychom tím nezúžili výběr nominovaných. Mohou to být lidé, kteří vynikli v hudbě, divadelnictví, obecně v kultuře, práci s mládeží či seniory nebo například ti, kteří se významně zasloužili o rozvoj demokracie,“ nastínila vedoucí Odboru kanceláře starosty Městského úřadu Prostějov Jaroslava Tatarkovičová.

K nominaci je třeba uvést jméno a příjmení osoby navržené na ocenění, dále za jakou činnost by měl navržený kandidát cenu získat a podpis navrhovatele s kontaktem na něj. Nominace doručí navrhovatelé v písemné formě na  podatelnu Městského úřadu v Prostějově do 29. února 2012.

Pravidla pro udílení Cen města Prostějova i formulář naleznete na webových stránkách města Prostějova:

http://www.mestopv.cz/cz/turista/o_meste/slavne-osobnosti/ceny-mesta-pro...

Poslat nový komentář