Platba důchodového pojištění pro OSVČ se zvyšuje

Platba důchodového pojištění pro OSVČ se zvyšuje
ilustrační foto internet

 

Všechny OSVČ na hlavní činnost mají povinnost platit důchodové pojištění. Během roku se platí důchodové pojištění formou měsíčních záloh, jejichž výše závisí na dosaženém zisku v minulém roce. 

Důchodové pojištění za daný měsíc je potřeba zaplatit místně příslušné OSSZ do 20. dne následujícího měsíce. Minimální měsíční záloha v roce 2014 činí 1 894 Kč. Maximální  vyměřovací základ je u důchodového pojištění stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy. OSVČ mohou dobrovolně platit více na důchodovém pojištění než je jejich povinnost, čímž by si zajistily vyšší státní důchod. „Tento krok se však zpravidla nevyplatí, výhodnější je uvedenou částku investovat a pravidelně zhodnocovat. OSVČ platící důchodové pojištění v minimální výši však musí počítat s nízkým státním důchodem a mít dostatečné vlastní prostředky,“ dodala mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková. (red)

Poslat nový komentář