Více světla pro obyvatele Kosířské ulice. Radní se shodli na dobudování veřejného osvětlení

Více světla pro obyvatele Kosířské ulice. Radní se shodli na dobudování veřejného osvětlení
ilustrační foto MMP

V závěru měsíce října loňského roku se zástupci vedení města sešli s občany místní části Čechovice - Domamyslice - Krasice, kde se lidé mimo jiné dotazovali na možnost rozšíření osvětlení ulice Kosířská.

„Při vzniku nových ulic a satelitních městeček investoři často zapomínají na osvětlení. Mnohdy se také stavebníci zavážou, že postaví komunikaci ke svým domům, ale nestane se tak. Vždy upozorňujeme na to, že toto je věc stavebníků. V případě Kosířské je ovšem situace jiná. Ulice totiž vznikla v osmdesátých letech. Požadavek si značíme a město osvětlení vybuduje,“ uvedl při setkání s občany náměstek Jiří Pospíšil. V současné době jsou v ulici Kosířská dvě lampy veřejného osvětlení se sadovými svítidly umístěné blíže k ulici Plumlovská.

„Mezi koncovou a krajní lampou je proluka asi pětasedmdesát metrů, kde není zajištěno dostatečné osvětlení v nočních hodinách. Necháme zde proto umístit dva nové stožáry veřejného osvětlení. Navíc nahradíme dva stávající stožáry s nevhodnými sadovými svítidly za stožáry s uličními svítidly,“ doplnil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a přidal odhad ceny na zhotovení projektové dokumentace asi na šestnáct tisíc korun (bez DPH) a ceny za realizaci stavby zhruba na jedno sto padesát tisíc korun (bez DPH). (red)

 

Poslat nový komentář