Město stanovilo maximální ceny odtahů vozidel

Město stanovilo maximální ceny odtahů vozidel
ilustrační foto

Rada města schválila nařízení, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel a za instalaci „botiček.“  Navrhované ceny jsou v souladu s příslušnými cenovými předpisy, jež jsou zakotveny v českém právním řádu, nařízení vstoupí v platnost patrně už od 1. srpna 2012.

Ceny za odtahy jsou rozděleny do čtyř  podskupin:  

1) Maximální cena za nucený úplný odtah vozidla se stanoví na 3.000 Kč

2) Maximální cena za nucený neúplný odtah se stanoví na 2.500 Kč 

3) Maximální cena za nucený započatý odtah se stanoví na 1.500 Kč 

4) Maximální cena za nucený dokončený odtah včetně vrácení vozidla zpět na původní místo se stanoví na 3.500 Kč

Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla („botička“) se stanoví na 300 Kč, cena za umístění odtaženého vozidla na odstavné ploše se určuje jako cena obvyklá a činí za každý (i započatý) den 200 Kč. 

Stanovení maximálních cen souvisí s připravovaným výběrovým řízením na provozovatele služeb odtahů vozidel. I když je cena stanovena jako maximální, neznamená to, že případný zájemce o veřejnou zakázku musí akceptovat maximální cenu. Může samozřejmě nabídnout cenu nižší. 

Nové nařízení magistrátu nesouvisí s problematikou odtahů vozidel v rámci strojního čištění ulic. V tomto případě řidičům, kteří nepřeparkují své auto v době avizovaného uzavření silnice při údržbě a čištění vozovek, už odtah vozidla nehrozí. „Momentálně odtahy vozidel v rámci strojního čistění ulic neprovádíme. Strážníci, pokud nenajdou majitele vozidla, sepíší oznámení a předají ho k šetření přestupkové komisi,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Libor Šebestík. Nedisciplinovaní řidiči zaplatí v tomto případě mastnou pokutu za dopravní přestupek.     

(jap)

Poslat nový komentář