Ve Wolkerově se bude parkovat. Nově

Ve Wolkerově se bude parkovat. Nově
ilustrační foto MMP

Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Spočívá ve vyznačení svislého a vodorovného na ulici Wolkerova z důvodu umožnění parkování občanů.

"Jde o parkování na obslužné komunikaci," upřesnil vedoucí odboru Miroslav Nakládal. V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky nebo námitky v termínu do třiceti dnů ode dne zveřejnění na úřední desce," připomněl Nakládal. (ber)

 

Poslat nový komentář