Řidiči, pozor! Před budovami magistrátu dojde ke změně parkování!

Řidiči, pozor! Před budovami magistrátu dojde ke změně parkování!
ilustrační foto značka

Ve Školní a v Demelově ulici v Prostějově se nacházejí parkoviště, která mají sloužit pro potřeby návštěv magistrátu, a na kterých je dodatkovou tabulkou omezeno parkování na dobu jedné hodiny. Tato doba nebývá většinou řidičů dodržována, což bylo ze strany občanů předmětem časté kritiky. Parkoviště bude sloužit v režimu „Parkoviště s parkovacím kotoučem“.

Proto bylo rozhodnuto využít možnosti dané pravidly silničního provozu a označit tato parkoviště dopravní značkou DZ IP 13b – „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Tato dopravní značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce k dopravní značce IP 13b je pak vyznačena doba, po kterou je tam bezplatné parkování umožněno. V ulici Školní i Demelově se jedná o jednu hodinu (opatření se netýká velkého placeného parkoviště v ul. Školní – za závorou). Na parkovacím kotouči (parkovacích hodinách) se vyznačí doba příjezdu. Provizorně postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem (například: "Příjezd 10:30 hod"). Kdo nerespektuje dopravní značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se přestupku.

Parkovací kotouče bude možné zakoupit mimo jiné v Regionálním informačním centru. Věříme, že uvedené opatření přispěje ke zlepšení situace pro návštěvníky magistrátu. Opatření vejde v platnost od 1. 7. 2019. (Zdroj MMPv)

Poslat nový komentář