Krajské ředitelství policie přijímá nové policisty

Krajské ředitelství policie přijímá nové policisty
ilustrační foto

Hledáte perspektivní povolání? Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové policisty. Preferuje uchazeče, kteří žijí v Olomouckém kraji a kteří vnímají práci policisty jako své budoucí celoživotní poslání.

Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci. „Rádi v našich řadách přivítáme fyzicky i psychicky zdatné, odvážné a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání s možností kariérního růstu,“ říká vedení krajského ředitelství.

Předpokladem k přijetí do služebního poměru je mimo jiné občanství České republiky, více než 18 let, bezúhonnost, minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, svéprávnost a zdravotní a fyzická způsobilost k výkonu služby. Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Bližší informace naleznete na http://www.policie.cz/clanek/prijimame-nove-policisty.aspx (ber)

Poslat nový komentář