Právo na dětství?!

Právo na dětství?!
ilustrační foto internet

 

Ověření nových metod sociálně-právní ochrany dětí a zároveň podpora perspektivní formy individuální sociální služby je cílem informační a náborové kampaně pro pěstounskou péči, kterou uskutečňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podstatou je hledání nových rodin pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat u biologických rodičů. Je ale důležité, aby s nimi mohly nadále zůstat v kontaktu.

Vycházíme ze základní zásady, že pěstounství je forma náhradní rodinné péče, která má mít přednost před ústavní výchovou,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Projekt, na kterém ministerstvo spolupracuje se šesti kraji, mezi nimiž je i Olomoucký, by měl optimalizovat cesty k dalšímu rozvoji pěstounské péče a umožnit další snižování počtu dětí v ústavních zařízeních.

Součástí projektu je také pořádání odborných seminářů a konferencí, kde se odborníci i veřejnost seznamují s dílčími výsledky a kde je poskytnut prostor k diskusím a výměně zkušeností. Sdílení informací je možné také díky novým webovým stránkám a národní kampani „Právo na dětství“.

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Mohou do ní být svěřovány děti, jejichž výchova u rodičů není dlouhodobě, nebo krátkodobě zajištěna. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů.

Na konci května 2013 MPSV evidovalo téměř deset tisíc lidí, kteří dostávali odměnu pěstouna.

Počet dětí v pěstounské a poručnické péči během roku 2013 vzrostl o více než 2000, v současné době jich takto žije už více než 13 tisíc. V ústavních zařízeních stále žije kolem devíti tisíc dětí. (red)

Poslat nový komentář