Ropnou havárii u rybníka v Plumlově zaplatil Prostějov

Ropnou havárii u rybníka v Plumlově zaplatil Prostějov
ilustrační foto

 

Příklad úskalí současné legislativy přineslo řešení úniku ropné látky na hrázi Podhradského rybníka v Plumlově. Likvidaci havárie musí podle vodního zákona v případě neznámého pachatele uhradit obec s rozšířenou působností vodoprávního úřadu, což je v tomto konkrétním případě město Prostějov. Město zatím uvolnilo 65 tisíc korun.

K úniku ropné látky došlo v úterý 14. ledna. Na základě šetření vodoprávního úřadu, kterým je v tomto případě odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, bylo nutné odtěžit přibližně sedm kubíků kontaminované zeminy.

"Dle sdělení Policie ČR se na místě nedal zjistit původce havárie. Z platné legislativy vyplývá, že pokud nelze původce havárie identifikovat, náklady na odstranění havárie zůstávají na vrub obce s rozšířenou působností," vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Hemerková, podle které rada schválila rozpočtové opatření z rezervy na škodní a havarijní události ve výši 65 tisíc korun. (red)

Poslat nový komentář