Jaká opatření zavádí Povodí Moravy pro čistou přehradu?

Jaká opatření zavádí Povodí Moravy pro čistou přehradu?
ilustrační foto

Povodí Moravy realizuje řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě a Podhradském rybníku. Všechna opatření mají jediný cíl, zajistit co nejlepší kvalitu vody v nádržích. 

Konkrétně se jedná o odtěžení sedimentů ze dna nádrží, vybudování sedimentačních opatření na přítocích do Plumlovské přehrady a Podhradského rybníku. "Například v listopadu 2016 jsme odtěžili usazeniny ze sedimentační nádrže na konci vzdutí Podhradského rybníka. Její efekt jasně dokazuje, že během dvou let od jejího dokončení se v ní nahromadilo přibližně 500m3 sedimentů. Současně je potřeba zdůraznit, že vodní nádrž je živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na kvalitě přitékající vody, na teplotě vody, velikostí přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. I přes všechna opatření, která na nádrži a jejím povodí provádíme, je stále stěžejní kvalita přitékající vody. V tomto mohou kvalitu vody negativně ovlivnit například špatně odkanalizované obce v povodí, dále pak povodně, sucho a případné havárie na kanalizačních systémech," sdělil redakci mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Letos v květnu dokončí Povodí instalaci plovoucí stěny na Podhradském rybníce, jejímž účelem je zachytávání naplavenin. Jedná se o moderní způsob chytání naplavenin, který umožňuje snadnější a efektivnější úklid naplaveného materiálu, eliminuje poškození vodního díla naplaveninami i ucpání výtoku.

K dalším opatřením patří instalace a zajištění provozu srážecích stanic pro odbourávání fosforu na přítocích do vodního díla Plumlov a Podhradského rybníka. Stanice představují prozatímní opatření do doby, dokud okolní obce nedokončí výstavbu čističek odpadních vod a kanalizací. V tomto směru nastává pozvolné zlepšení.

"Mimo stavební akce a úpravy provádí Povodí Moravy, s.p. pravidelný monitoring kvality vody v nádrži i sledování vyrovnané skladby rybí obsádky. V blízkém okolí nádrže aktuálně probíhají komplexní pozemkové úpravy, které mohou zajistit potřebné krajinářské úpravy a opatření proti erozi zemědělských ploch," dodal mluvčí s tím, že celkové investice se pohybují v řádech milionů korun. (ber)

 

Komentáře

Mafiáni z Povodí Moravy zase hledají,jak vykrást státní kasu zbytečnými blbostmi.

Poslat nový komentář