Hráz Podhradského rybníka se dočká opravy

Hráz Podhradského rybníka se dočká opravy
ilustrační foto

 

Povodí Moravy se  pustí do oprav hráze Podhradského rybníka v Plumlově, kterou prosakuje voda. Pomoci má těsnící stěna, která zajistí její stabilitu. Stavba začne na jaře, do kempu se pojede přes objízdné trasy. Předtím se ale rybník bude muset vypustit a ryby slovit. 

"Hráz je poškozená a prosakuje přes ni voda. Největší problémy se ukázaly v okolí  občerstvení U Sandokana," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Pravděpodobně příčinou je podle odborníků nestabilní základová konstrukce přívodního kanálu pro bývalou pilu. Jeho část totiž zůstala přímo součástí tělesa hráze, přestože se měla v minulosti odstranit. Aby se při stavbě hráz co nejméně deformovala, dělníci  vybudují sto padesát metrů dlouhou podzemní těsnící stěnu v ose hráze. Zároveň zajistí stabilitu soukromého občerstvení stojícího nedaleko.

Ještě než práce začnou, musí se rybník vypustit a vylovit. Hráz se po dobu rekonstrukce uzavře na a přístup do blízkého autokempu a k domům zajistí semaforem řízená objízdná trasa.

Podzemní stěna se bude provádět metodou tryskové injektáže v kombinaci s překopáním nevhodné navážky pod korunou hráze. Podél budovy bude navíc trvale zabudované ocelové pažení. Stavební firma opraví i vozovku. Práce začnou ihned, jak to dovolí klimatické podmínky. „Plánujeme jejich dokončení ještě před letní turistickou sezonou,“ dodala Tomíčková. (ber)

Poslat nový komentář