Domovní správa varuje před podvodníky

Domovní správa varuje před podvodníky
ilustrační foto

V poslední době došlo k několika pokusům o podvodné vylákání peněz od nájemců městských bytů. Pod záminkou provedení úprav v bytě, které údajně objednala Domovní správa, se jim podařilo vylákat od některých, převážně starších nájemníků, finanční hotovost.Chtěli bychom varovat občany, a to nejen městské nájemníky před těmito nekalými praktikami.

Je třeba velice dobře zvážit komu předám peníze v hotovosti. Pokud jste si sami nic osobně neobjednali, nemáte ani povinnost provádět úhradu třetím osobám.Vždy je to záležitost, kterou řeší majitel domu a případná část nákladů, pakliže je oprávněný ji od nájemníka požadovat, je zahrnuta do vyúčtování služeb a je placena společně s nájemným a zálohami na služby.

Pokud jde o městské byty, tak tam platí níže uvedená pravidla:

1. Domovní správa Prostějov, s.r.o. neprovádí výběr peněz přímo v bytech od nájemníků. Jakákoli platba probíhá pouze na pokladně v sídle společnosti, případně převodem z účtu.

2. Dodavatelské firmy provádějí opravy pouze na základě vystavené objednávky Domovní správou Prostějov s.r.o. a nevybírají peníze od nájemníků.

3. Práce prováděné na základě objednávky ve více bytech jsou DSP, s.r.o. předem nájemníkům oznamovány (firma i termín provedení).

4. Přeplatky a nedoplatky za služby se rovněž nevyplácí ani nevybírají v bytech. Tyto platby jsou rovněž prováděny prostřednictvím poštovních poukázek a hrazení probíhá na poště nebo převodem z účtu.

Vladimír Průša, Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Poslat nový komentář