Město získalo dotační finance. Na podzemní kontejnery

Město získalo dotační finance. Na podzemní kontejnery
ilustrační foto MMP

V Prostějově před nedávnem začala sloužit trojice stanovišť podzemních kontejnerů. Nádoby na tříděný odpad jsou tak skryty pohledu veřejnosti. Na jejich vybudování město vydalo téměř 2,23 milionu korun. Nyní se část peněz do městské kasy vrátí.

„Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí pro Prioritní osu tři - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. V rámci specifikace cíle zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů jsme v tomto programu požádali o dotaci zaměřenou na realizaci podzemních kontejnerů,“ uvedl uvolněný radní Jaroslav Šlambor.

Nyní město Prostějov obdrželo informaci o udělení dotačních peněz.

„Konkrétně se jedná se o nové podzemní kontejnery v lokalitách ulice Školní, náměstí Husserla a na náměstí Spojenců. Dotace je schválená ve výši 1,53 milionu korun. Teď můžeme požádat o její proplacení,“ doplnil náměstek primátorky Jiří Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář