Policisté se pochlubili čísly

Policisté se pochlubili čísly
Foto ber

Dvě stě třináct mužů zákona hlídá náš okres. Tolik policistů dnes patří pod územní obvod Prostějov.

Uniformovaná policie, o které se někdy mluví jako o vnější službě, vykonává službu na obvodních odděleních a dopravním inspektorátu. Na pět obvodních oddělení je zařazeno 132 policistů, na dopravním inspektorátu 28 policistů.

Kriminální policie má čtyři organizační články a služební úkoly v těchto organizačních článcích plní 53 policistů.

„Tito policisté působí na území o rozloze 770 km2, kde je situováno 154 obcí se 109 tisíci obyvateli,“ uvedl vedoucí ÚO Prostějov Miroslav Spurný.

Podle jeho slov nyní odbor nemá problémy ani s lidským činitelem, deset nových policistů se v současné době připravuje na výkon profese.

“Objasněnost kriminality, jinými slovy úspěšnost práce všech organizačních článků územního odboru na úseku trestné činnosti, činí v I. pololetí 2017 58,99 %,“ dodal Spurný. (ber)

 

Poslat nový komentář