Mezi lidmi jsou tisíce zbraní, Haná se mění na Divoký západ

Mezi lidmi jsou tisíce zbraní, Haná se mění na Divoký západ
ilustrační foto

Prostějovští policisté evidují v okrese tisíce majitelů zbrojních průkazů. Registrovaných zbraní je pak v domácnostech 7750.  Podle policistů je ale také řada těch, co povolení mít zbraň vůbec neřeší. Riskují, že budou obviněni z nedovoleného ozbrojování. Na pravidla této nebezpečné hry jsme se zeptali mluvčí policie Ireny Urbánkové.

„V České republice, stejně jako v jiných evropských státech, podléhá držení a výroba zbraní řadě zákonů a nařízení, jejichž cílem je ochrana občanů a zájmů státu při zachování jistého stupně svobody zacházení se zbraněmi a při možnosti jejich využití k soukromým a komerčním účelům.“

Podívejme se na čísla, kolik je mezi lidmi registrovaných zbraní?

Počet registrovaných zbraní v okrese Prostějov je 7 750.  Co se týká nelegálně držených zbraní, tak tady čísla nelze odhadovat, jednalo by se o spekulace. Jen pro zajímavost, v první polovině roku 2009 bylo v rámci  zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování do policejní úschovy odevzdáno celkem 76 kusů zbraní a to pouze v okrese Prostějov. Šlo o akci, kterou lidé znají pod pojmem zbraňová amnestie.

Kolik je mezi lidmi zbrojních průkazů?

Na Prostějovsku máme v evidenci 3 700 držitelů zbrojních průkazů.

Provádíte kontroly, při kterých se odkryjí takzvané černé zbraně?

Kontroly provádíme v rámci akcí dohledu a to především při kontrolách mysliveckých honů, střeleckých závodech a ostatních akcích, kterých se účastní držitelé zbraní.

Jak často a s jakým výsledkem?

Při těchto akcích nedochází k odhalení nelegálně držených zbraní. Nelegálně držené zbraně jsou odhalovány jinými složkami Policie ČR a to v případech šetření trestné činnosti.

Nepovolená zbraň bez průkazu je asi problém, že?

Nelegální držení se kvalifikuje jako trestné. Vztahuje se to i na ty zbraně, které si lidé doma sami vyrobí. O jejich existenci informují zmíněné zbraňové amnestie. Pokud takou zbraň její držitel odevzdá, zbavuje se rizika obvinění.

Padají třeba i nějaké pokuty?

Ano, třeba při nesprávném nakládání se zbraní. Pokud její majitel nedodrží legislativní nařízení, může dostat pokutu až do pěti tisíc. Ve správním řízení pak až do padesáti tisíc korun.

Co vše musí člověk splnit, aby získal zbrojní průkaz?

Povolení je několik druhů. Nejvíce jich mají muži, další v pořadí ženy a cizinci. Mít platný zbrojní průkaz neznamená mít zbraň. Tady je třeba mít zbrojní licenci. Těch můžete mít několik. Kdo má Evropský zbrojní pas, ten pak může se zbraní i za hranice. K tomu, aby byl vydán zbrojní průkaz, musíte mít místo pobytu na území České republiky; způsobilost k právním úkonům; odbornou a zdravotní způsobilost; dosaženu věkovou hranici pro vydání zbrojního průkazu; bezúhonnost a spolehlivost. Ztráta bezúhonnosti nebo spolehlivosti je důvodem k zamítnutí žádosti o vydání zbrojního průkazu a eventuálně také k jeho odnětí.

Děkuji za rozhovor. (kaa)

Ilustrační foto: archiv

 

 

Poslat nový komentář