Poslanec Pavel Holík: ZPRÁVA PRO VOLIČE

Poslanec Pavel Holík: ZPRÁVA PRO VOLIČE
Pavel Holík ve své poslanecké kanceláři, vlaječka města Prostějova na lampě každému návštěvníkovi prozrazuje, čí zájmy poslanec Holík ájí.

Rok se s rokem sešel a nastává opět čas bilancování. Tak jako mnozí z vás bilancujete své loňské úspěchy a prohry, tak i já vám zde předkládám stručnou informaci o tom, jak jsem pro vás, jakožto poslanec, pracoval v roce 2011. 

Jak víte z médií, byl to rok náročný, a i ten právě nastávající rok 2012 nebude zrovna jednoduchý.  Na vás, občany, čeká řada změn, které prosadila navzdory opozici a většinovému mínění společnosti vládní koalice. Jak již víte, hlavní změny se dotknou především oblastí, jako je zdravotnictví a sociální politika. Velkým zásahem do finanční situace rodin bude především zvýšení DPH u základních potřeb, jako jsou potraviny, léky, doprava, teplo, vodné a stočné, atd. Tato změna se totiž občanů dotkne nerovnoměrně, ba řekl bych, více postihne středně a nízko příjmové skupiny, než ty s vysokými příjmy. Proto považuji tento krok vlády za nešťastný, či dokonce škodlivý, neboť bude mít v důsledku na svědomí pokles spotřeby domácností, což se projeví v poklesu zakázkové náplně firem a tudíž ve vyšší nezaměstnanosti a nižším výběru daní.  Na všechny tyto skutečnosti jsme upozorňovali jako opoziční poslanci již při projednávání zvýšení DPH, bohužel nebyl tento fakt brán v potaz. 

Změny komplikující život nižším a středním vrstvám jsou například zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici z 60 na 100 Kč, a to bez jakýchkoliv změn ve prospěch pacientů. Též zavádění standardů a nadstandardů nepřinese nic pozitivního, pouze zavede tzv. dvojí zdravotnictví. Jedno pro ty, co budou mít finanční prostředky na lepší zdravotní péči, a pro většinu národa, která na nadstandardy mít nebude. Další komplikací je prosazení nových sociálních zákonů, které mimo jiné centralizují vyplácení sociálních dávek, což by nebyl až takový problém, pokud by se jednalo o zjednodušení a zprůhlednění dávek. Nebyl by to také problém, pokud by se jednalo o zřízení jednoho místa k vyplácení těchto dávek, bohužel převodem agendy na úřady práce ze sociálních úřadů a centralizací úřadů práce dochází k tomu, že se sociální politika lidem vzdaluje. Okresní úřady práce se totiž přeměnily na pouhá kontaktní místa bez rozhodovacích pravomocí a o občanech budou rozhodovat úředníci na krajských úřadech práce, bez znalosti jednotlivých případů a místní situace. 

Další problematické novely zákonů ještě tato vláda chystá, např. novelu vysokoškolského zákona. I přes odpor odborné veřejnosti z řad akademických senátů vysokých škol má dojít k zavedení školného, které znemožní mnoha schopným, ale nepříliš movitým studentům studovat. Případně, pokud se rozhodnou studovat, tak je zatíží dluhem v řádu statisíců, a to v době, kdy ani absolvování vysoké školy není v mnohých oborech či oblastech s vysokou nezaměstnaností dostatečným předpokladem k získání práce. Též za problematické považuji, že by dohled nad kvalitou vysokých škol měl místo akademického senátu (v současnosti složeného ze zástupců vedení vysoké školy a zástupců studentů) převzít jakýsi dozorčí orgán, kde budou zástupci podnikatelské sféry a politiky. 

Nechci však pouze kritizovat, rád bych touto cestou poděkoval poslancům napříč sněmovnou a hlavně mým kolegům zvoleným na Prostějovsku, za náš společný úspěch, kdy se podařilo prosadit do novely zákona změnu statusu města. Pokud tuto novelu podpoří i Senát a podepíše pan prezident, tak se Prostějov stane městem statutárním a zařadí se tak po bok měst jako je Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Karlovy Vary, Přerov a další. 

Dovolte mi, abych ještě shrnul pár čísly svou práci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR: zúčastnil jsem se všech jednání sněmovny v uplynulém roce, byl jsem předkladatelem či spolupředkladatelem 16 novel zákona.  Jako jeden z podstatných zákonů, který jsem připomínkoval, je Zákon o zdravotní záchranné službě. V rámci tohoto zákona jsem opakovaně vystupoval především proti prodloužení dojezdové doby, kdy se dojezdová doba záchranné služby prodlužuje z 15 na 20 minut. Na první pohled to sice nevypadá dramaticky, ale je třeba si uvědomit, že u některých závažných stavů rozhoduje každá minuta o bytí či nebytí člověka. Dále jsem se snažil prosadit do tohoto zákona zlepšení sociálních podmínek pracovníků záchranné služba a též změnu jejich statusu, aby byli zákonem chráněni před některými agresivními pacienty.  

Co se týká mé další práce ve sněmovně, byl jsem zpravodajem sedmi sněmovních tisků, podal jsem řadu písemných i ústních interpelací, a o tom jak jsem hlasoval, se může každý občan přesvědčit na webových stránkách sněmovny na adrese www.psp.cz . Dále jsem pracoval v rámci obou výborů, jejíchž jsem členem, a to Výboru pro zdravotnictví a Zahraničního výboru. V rámci Podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci, jehož jsem předsedou, jsme mimo jiné projednávali otázky hlukových limitů nebo záležitosti očkování dětí.  Co se týče práce v regionu, snažil jsem se dle možností být co nejvíce mezi svými voliči, bohužel je pravda, že četnost jednání sněmovny a výborů mi tuto mou snahu občas hatí, ale budu se i nadále snažit být co nejvíce mezi vámi, občany Prostějovska, neboť v Praze jsem právě proto, abych zde zájmy Prostějovska hájil. 

Na závěr bych rád popřál všem občanům mnoho štěstí, zdraví, úspěchů, jak v osobním tak profesním životě, zkrátka vše nej v začínajícím novém roce 2012.

MUDr. Pavel Holík, poslanec PSP ČR

(ČSSD)

Poslat nový komentář