Poplatky za odpad zůstanou nejspíš stejné i příští rok

Poplatky za odpad zůstanou nejspíš stejné i příští rok
ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Rada města navrhne na zasedání zastupitelstva v listopadu nezvyšovat sazbu poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro občany. Zároveň radní navrhují se zachováním stávajících podmínek další rozšíření osvobození a úlev od poplatku. I příští rok bychom měli podle návrhu platit 600 korun na osobu.

"Rozhodli jsme se zachovat stávající úlevu od poplatku ve výši 108 Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 70 a více let věku. Doporučujeme zachovat okruh osvobozených od poplatku a rozšířit ho o kategorii osob, které jsou umístěni ve zdravotnických zařízeních nepřetržitě déle než tři měsíce," vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora. I nadále bude platit dvojí poplatková povinnost pro vlastníky bytů a domů, ve kterých není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu a kteří mají současně trvalý pobyt na území města Prostějova.

V roce 2002 vybíralo město za likvidaci odpadu 250 korun na osobu, od té doby se poplatek zvýšil šestkrát, na stávajících šest set korun.. (red)   

Osvobození od poplatku:

- poplatník, který bydlí v jiné obci na území České republiky a platí poplatek nebo úhradu podle jiného právního předpisu (např. v hl. městě Praze apod.),

- poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo pobytu ve vyšetřovací vazbě,

- poplatník po dobu pobytu v kojeneckém ústavu, dětském domově, ve výchovném ústavu, v domově důchodců, v zařízení poskytujícím sociální služby s celoročním pobytem, v léčebně dlouhodobě nemocných a v ubytovacích zařízeních nacházejících se na území města Prostějov,

- poplatník, který pobývá nepřetržitě nejméně 9 měsíců mimo území České republiky,

- poplatník, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, nacházející se na území města Prostějova a který má současně i trvalý pobyt ve městě Prostějově

 

- poplatník, který je třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem, který má trvalý pobyt ve městě Prostějově

Poslat nový komentář