Poradna při finanční tísni bude fungovat i v roce 2018

Poradna při finanční tísni bude fungovat i v roce 2018
ilustrační foto MMP

Konzultace budou probíhat v kanceláři dveří číslo 328 Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov.

Služby jsou určeny: 

- těm, kteří se zamýšlí zadlužit, tj. uvažují o půjčce, úvěru apod.;

- těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je zřejmé, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou schopni splácet své dluhy řádně a včas;

- těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli, tj. po určitou dobu jsou v prodlení se splácením svých dluhů;

- těm organizacím, které poskytují poradenské, či sociální služby a mají zájem na konzultaci konkrétního případu, nebo na přednášce či školení zaměstnanců nebo klientů.

Služby jsou poskytovány fyzickým osobám – spotřebitelům. Schůzku je třeba domluvit předem na telefonu: 595 532 740

Otevírací hodiny Poradny při finanční tísni o.p.s. – Výjezdní poradny Prostějov:

10.1.2018 13:30 - 16:00

7.2.2018 13:30 - 16:00

7.3.2018 13:30 - 16:00

4.4.2018 13:30 - 16:00

2.5.2018 13:30 - 16:00

30.5.2018 13:30 - 16:00

27.6.2018 13:30 - 16:00

25.7.2018 13:30 - 16:00

22.8.2018 13:30 - 16:00

19.9.2018 13:30 - 16:00

17.10.2018 13:30 - 16:00

14.11.2018 13:30 - 16:00

12.12.2018 13:30 - 16:00

V případě konzultace (osobní, telefonické, elektronické) ohledně platební neschopnosti nebo oddlužení - osobního bankrotu je vhodné, aby klient měl připraven přehled o veškerých svých závazcích (věřitelé a výše jednotlivých závazků, kolik zbývá doplatit, jaké je RPSN) a sečtenu celkovou výši všech svých závazků (dluhů). Nerozlišuje se, zda je nějaký závazek řádně splácen či ne – jedná se o celkový a vyčerpávající přehled vč. např. nehrazeného nájmu, výživného, dlužných pokut dopravním podnikům atd.

Odkaz na webové stránky poskytovatele služby: https://www.financnitisen.cz/kontakt_prostejov.php

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova. (red)

Poslat nový komentář