Prostějovská radnice hledá deset dětí. Nedostavily se k povinnému vzdělávání

Prostějovská radnice hledá deset dětí. Nedostavily se k povinnému vzdělávání
ilustrační foto

V Prostějově se snaží domluvit rodičům, kteří své děti nepřihlásili k povinnému předškolnímu vzdělávání. Před začátkem školního roku se jednalo o deset dětí s trvalým pobytem na území města Prostějova.

„Bezprostředně po zápise byli kontaktováni ředitelé mateřských škol s dotazem, které děti ze spádového obvodu se nedostavily k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání. Školský zákon neukládá povinnost zákonným zástupcům přihlásit dítě ve spádovém obvodu, mohou si mateřskou školu vybrat. Po zjištění, které děti se nedostavily k zápisu, byli kontaktováni zákonní zástupci dětí a upozorněni na povinnost předškolního vzdělávání. Někteří z nich např. přihlásili dítě v jiném spádovém obvodu (např. s trvalým pobytem v Prostějově, ale zaměstnání mimo Prostějov),“ vysvětlil vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Petr Ivánek.

Seznam zákonných zástupců, kteří na výzvu nereagovali, zasílá OŠKS ředitelům mateřských škol v Prostějově, zdali zákonní zástupci dětí nepodali žádost o přijetí k povinnému vzdělávání . „Následně bude řešeno v souladu s §182a školského zákona,“ dodal Ivánek. Do mateřských škol musí být nově zapsány všechny děti, kterým bude nejpozději 31. srpna pět let. Rodičům, kteří dítě do školky každý den vodit nechtějí, umožňuje zákon individuální vzdělávání dítěte doma nebo třeba v nějakém dětském klubu. Musí ale své dítě přivést k přezkoušení v termínech, které školka určí. (ber)

 

Poslat nový komentář