Darovaný pozemek pro malé fotbalisty

Darovaný pozemek pro malé fotbalisty
ilustrační foto MMP

Fotbalová mládež získá šatnu se zázemím. K zařízení je však nejprve třeba získat přístup. O nabytí pozemku budou rozhodovat zastupitelé. Středisko mládeže kopané by se mělo v dohledné době dočkat tolik potřebného zázemí. Podmínkou je však získat do vlastnictví města Prostějova pozemek, kde by se v budoucnosti k šatnám vybudoval přístupový chodník, v současnosti patřící do majetku Olomouckého kraje.

„Bezúplatné nabytí části pozemku se týká plochy o výměře zhruba 38 metrů čtverečných. Jedná se o pás nevyužívané travnaté plochy, na kterém má být vybudován přístupový chodník k nově stavěným šatnám, z přilehlého fotbalového hřiště. Obrátili jsme se proto na Olomoucký kraj se žádostí o bezúplatný převod tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova. Nejprve bude pro potřeby zahájení akce uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě a po dokončení výstavby a geometrickém zaměření dojde k uzavření finální darovací smlouvy,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Majetkoprávní dořešení je vyvoláno na základě investiční akce Statutárního města Prostějova a město bude dle obvyklého postupu hradit veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Středisko mládeže kopané – přestavba části garáže na šatnu se zázemím“ kolaudována. Rada města Prostějova proto doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit toto bezúplatné nabytí pozemku. (red)

 

Poslat nový komentář