Rady před odjezdem na dovolenou pro majitele domů, bytů, chat a chalup

ilustrační foto
ilustrační foto

Je se čas dovolených, proto přinášíme pár rad pro majitele bytů, rodinných domů a rekreačních objektů, jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou před případným vloupáním.  

PREVENTIVNÍ  OPATŘENÍ PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU

•Nechlubte  se svými majetkovými poměry. 

•Nezveřejňujte svůj odjezd  předčasně. 

•Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní  schránky nebo do domácího  trezorku, nejlépe pevně zabudovaných  ve zdi. 

•Přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku zboží  do domu. 

•Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené. 

•Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie. 

•Uložte žebříky  a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání  do vašeho rodinného domku nebo rekreačního objektu. 

•Svěřte  klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který  bude váš  byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku. 

•Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen. 

•Využijte elektronické spínací zařízení, které podle  nastavení rozsvítí  světla zapne rozhlasový přijímač, televizi  apod. 

•Zdokumentujte své cenné věci (seznam, fotodokumentace),  případně sepište  výrobní čísla přístrojů. Tyto informace  pomohou policii v pátrání a pojišťovnám  při likvidaci pojistné  události.

 

PREVENCE VLOUPÁNÍ DO BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU 

 

•Prevence proti vloupání do  bytu začíná u řádně zamčených vstupních dveří. 

•Vyměňte  ihned zámky u dveří, pokud se přistěhujete do nového bytu  . 

•Trvejte na tom, aby společné prostory v domě (chodby,  schodiště, sklepy,  apod.) byly dobře osvětleny a aby klíče  od nich měli pouze nájemníci. 

•Zabraňte tomu, aby kukátkem  nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu. 

•Uvádějte  na zvonky, schránky a dveře své příjmení v množném čísle  bez  titulů.

•Než otevřete, přesvědčte se, kdo je za  dveřmi (použijte panoramatické  kukátko, bezpečnostní řetízek). ¨

•Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří  ke dveřím a nabízejí  různé služby (např. vyčištění  koberců, nabídky různého zboží spod.), může to být  trik,  jak si otipovat váš byt. 

•Nevstupujte do bytu, přijdete-li  domů a naleznete dveře pootevřené a zdá se  Vám, že Vás  někdo vykradl. Ihned zavolejte policii! 

•Mějte se na paměti,  že ke krádežím vloupání dochází nejčastěji v dopoledních  hodinách a o víkendech. 

 

CENNÉ VĚCI V BYTĚ

 

Zloději kradou především takové věci,  které mohou snadno prodat a získat za  ně peníze. Ve  světě je běžné označování cenných věcí poštovním směrovacím  číslem a  kódem, který umožní identifikaci ulice a bytu. V případě, že věc bude ukradena a nalezena, urychlí  to její návrat  k majiteli. Doporučujeme pořídit si  pečlivou dokumentaci všech cenných předmětů, sbírek šperků. Zvláštní pozornost věnujte detailům, které by v budoucnu  mohly usnadnit  pátrání po těchto věcech a jejich poznání. Za zbytečné nepovažujte ani rozhodnutí pořídit si fotodokumentaci  zařízení  bytu. Velmi usnadní vaše jednání s pojišťovnou.

 

 

RODINNÝ DOMEK 

 

Doporučení  k omezení možnosti vloupání do rodinného domu

1) Nezakrývat pohled na dům vysokými zdmi a hustými ploty

2) Minimalizovat počet vstupů do domu, stejně jako počet oken a  dalších  stavebních otvorů, zejména v přízemí

3) Vybavit objekt či byt masívními (bezpečnostními) dveřmi se  zámkem,  vložkou a štítem, které jsou odolné proti vyhmataní,  rozlomení, odvrtání,  prokopnutí a vysazení. Obdobně zabezpečit  i další stavební otvory, zejména méně  viditelné a méně  často používané (zadní dveře, sklepní okénka, apod.)

4) Mechanické zábranné prostředky doplnit vhodným zařízením  elektrické  signalizace

5) Při zabezpečení objektu  se vždy obrátit na odbornou firmu, zásadně  nespoléhat na  své sí1y či "sousedskou výpomoc"

6) Neukládat  v domácnosti cenné předměty. Je-li to nezbytné (šperky,  sbírky  apod.), pak je zvlášť chránit jak mechanicky (trezor, schránka),  tak  elektronicky. Kromě toho je vhodné pořídit si na takové  předměty dokumentaci  (foto, popis)

7) Nepouštět  do bytu (domu) neznámé osoby, vydávající se např. za  údržbáře,  tzv. odečítače měřičů apod., bez průkazu jejich totožnosti  a  příslušnosti k udávané firmě

8) Vyloučit  znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený sníh,  nevybíraná dopisní schránka

9) Neponechávat  v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky

10) I při krátkodobé nepřítomnosti (např. nákup v blízkém  okolí zavírat  okna v přízemí a nižších podlažích, stejně  jako zavírat a zamykat dveře.

 

 

REKREAČNÍ OBJEKT

 

Prevence  vloupání do rekreačních obydlí

Jaké  má chatař či chalupář možnosti ochrany svého majetku?

Základem jsou mechanické zábranné prostředky  aplikované na  nejrizikovější místa objektů (např. bezpečnostní  zámky, složitější uzamykací  systémy, ochranné okenní  folie, skla). Vhodným doplněním mohou být různě  vyrobené  ochranné mříže a uzamykatelné okenice.

Nadstavbou  je elektrická zabezpečovací signalizace. Problémem  zde je,  že zdaleka ne ze všech rekreačních objektů je telefonické  či jiné  spojení s okolním světem. Ovšem i tyto problémy  lze vyřešit. V takovéto lokalitě  je určitě alespoň jedna  telefonní linka k dispozici. K ní lze připojit  automatický  telefonní hlásič, který po obdržení signálu o narušení  vyvolává  předem naprogramované jedno či více telefonních  čísel a předá tak informaci o  narušení chráněného objektu  zodpovědné osobě. Na hlásič lze připojit “hlídání”  i  více objektů.Netradičním řešením  je dále využití “rádiových” zabezpečovacích  ústředen,  které se instalují v objektech. Na jednotlivé ústředny v objektech  se  pak připojí nástrahové detektory. Jde o jednoduchou a spolehlivou  detekci pohybu  pachatele v objektu, kdy detektor i instalace  jsou skryté. Jejich montáž je  velmi rychlá. Určité odlišnosti  od klasické elektronické zabezpečovací  signalizace jsou vynuceny  charakterem používání těchto zařízení, jako speciální  soupravy. Systém může monitorovat sjednaná soukromá bezpečnostní  agentura. V otázkách zabezpečení se  majitelé rekreačních objektů musí  striktně řídit podmínkami  a názory pojišťoven. Pojišťovnám zatím stačí, aby byly  zabudovány dobré zámky, mříže apod. Praxe ale ukazuje, že  jsou-li mechanické  zábranné prostředky osamocené, mohou v některých  situacích vzbudit ještě větší  agresivitu pachatelů a následná  škoda je tím podstatně větší. 

 

por. Mgr. Irena Urbánková 

tisková mluvčí Policie ČR

Poslat nový komentář