Vodou poškozené věci odvezte do sběrných dvorů!, říká magistrát

Vodou poškozené věci odvezte do sběrných dvorů!, říká magistrát
ilustrační foto MMP

Dotazy týkají se likvidace vodou poničených věcí řeší v posledních dnech prostějovský magistrát. Občané mají využít kapacitu dvojice sběrných dvorů (U sv. Anny a Průmyslové ulici), kam je možné věci uložit.

Sběrný dvůr v Průmyslové ulici

Adresa: Průmyslová ul., Prostějov Telefon: 725 824 716 Provozní doba: úterý, středa - zavřeno pondělí, čtvrtek, pátek, sobota, neděle 9:00-13:00; 13:30-17:00

Sběrný dvůr U sv. Anny

Adresa: Anenská 11, Prostějov Telefon: 582 334 711 Provozní doba: neděle, pondělí – zavřeno úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota 9:00 – 17:00; polední přestávka 13:30 – 14:00

Sběrné dvory slouží k odkládání: nebezpečného odpadu, např.: monočlánky, výbojky, olověné akumulátory, zářivky, zbytky barev a rozpouštědel, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, obaly znečištěné od chemikálií, zbytky spotřební chemie, spotřební elektronika apod. objemného odpadu, např.: vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, vany, pneumatiky, obaly větších rozměrů, různé přístroje a zařízení, koberce, tabulové sklo apod.

Odpadové centrum pro živnostníky v Průmyslové ulici

Adresa: Průmyslová ul., Prostějov, areál „bývalé Vitany“ Telefon: 582 302 740 Provozní doba: 6:00 – 15:00 Zařízení na sběr a výkup odpadů je provozováno společností, zabývající se nakládáním s odpady, FCC Prostějov, s.r.o..  Zařízení je určeno všem subjektům - podnikatelům, živnostníkům, prostějovským i mimo-prostějovským občanům, kteří zde mohou za poplatek uložit prakticky jakýkoliv druh a množství odpadu. V praxi předání odpadu funguje tak že kdokoliv může přivézt vlastní dopravou (nebo si objednat dopravu FCC Prostějov, s.r.o.) odpad, který bude zvážen, zařazen pod odpovídající kód odpadu a uložen do kontejnerů. Předávající subjekt obdrží doklad o uložení odpadu.  Zařízení zároveň slouží jako výkupna druhotných surovin, především papíru a kovů.  Další výhodou je možnost uložení téměř veškerých nebezpečných odpadů, což jsou nejčastěji obaly od nebezpečných látek, sorbenty, barvy, laky, případně jakékoliv zbytky z menší výroby nebo provozu živnostníků. V případě, že zákazník hodlá přivézt větší množství odpadu najednou, je lepší uvědomit telefonicky dispečerku na čísle 582 302 740, aby byl v danou chvíli připraven odpovídající prostor pro uložení odpadu, zvláště jedná-li se o odpad nebezpečný. (red)

 

Poslat nový komentář